AMYTROFISCHE LATERAAL SCLEROSE (ALS)

ALGEMENE INFORMATIE

Amyotrofische Lateraal Sclerose of kortweg ALS is een ziekte waarbij de motorische zenuwcellen in de hersenstam en ruggenmerg aangetast worden. De zenuwen krijgen niet meer de energie die ze nodig hebben om de prikkels uit de hersenen door te geven naar de spieren. Daarom kunnen ze de desbetreffende spieren niet meer aansturen zoals voordien en treedt er spierzwakte op.

DRIE TYPES VAN ALS

Ongeacht het onderscheid, zien wel dat bij al deze varianten alle spiergroepen uiteindelijk achteruit gaan. Het belangrijkste verschil is de volgorde waarin dit gebeurt. Wat echter niet achteruit gaat bij de patiënten, is het verstand en in uitbreiding de zintuigen horen, zien, voelen, proeven en ruiken.

 • Het armtype
  De eerste symptomen zijn zwakte ter hoogte van de handen. Hierdoor wordt de fijne motoriek eerst aangetast.

 • Het beentype
  De eerste symptomen zijn zwakte ter hoogte van het been.

 • Het bulbaire type
  Voornamelijk de spieren van de tong en keel zijn aangedaan en vertonen zwakte. Dit leidt op zich tot problemen met slikken, kauwen en spreken. Vaak merkt de omgeving eerst een verandering in de stem van de persoon in kwestie. Deze vorm is ook de meest ‘agressieve’ vorm.

LOGOPEDIE BIJ ALS

 

Als logopedist staan wij in voor het onderzoek naar alle functies van het hoofd-hals gebied, met in hoofdzaak het kauwen, slikken, spreken en de ademhaling. Het algemene functioneren van deze spieren worden bekeken en de spraakverstaanbaarheid wordt in kaart gebracht. Vervolgens gaat de logopediste een therapieplan opstellen om de verschillende functies te optimaliseren en onderhouden.

Aangezien het gaat om een degeneratieve ziekte, kunnen we er niet vanuit gaan dat er verbetering zal optreden, maar doen we er samen met de patiënt en zijn omgeving alles aan om de achteruitgang zo lang mogelijk uit te stellen. Dit gebeurt op drie belangrijke domeinen 

 • Communicatie
  Zowel de spraak- (articulatie) als de stemmogelijkheden worden in kaart gebracht en geoptimaliseerd. Vaak vertonen de patiënten een afgenomen spraakverstaanbaarheid omdat het volume van de stem afneemt, alsook de mogelijkheden om duidelijk te articuleren.

   

 • Kauw- en slikproblemen
  De patiënt en zijn omgeving worden ondersteund met adviezen, maar krijgen ook begeleiding bij de maaltijd.
  Er worden oefeningen opgesteld die de spierkracht in functie van de slik-act kunnen optimaliseren. Waar nodig worden aanpassingen gemaakt. Dit steeds op basis van de moeilijkheden die de patiënt ervaart. Regelmatig herevalueren hierbij is essentieel.

 • Ademhalingsproblemen
  Bij ALS-patiënten zijn de spieren die bij de ademhaling tussenkomen aangetast en ervaart de patiënt een verminderd uithoudingsvermogen alsook een snellere vermoeibaarheid. Dit gebeurt echter langzaam meestal langzaam, maar mag zeker niet vergeten worden binnen de therapie.

 

 

Uiteindelijk zal de werking de spiergroepen dusdanig achteruitgaan, dat ondersteunende of alternatieve hulpmiddelen dienen ingeschakeld te worden. Hierbij denken we aan alternatieve communicatie  (spraakcomputer, ...) , het aanpassen van maaltijden of het installeren van sondevoeding, ...

CONTACTGEGEVENS

 

TEL            0471 / 30 64 28

MAIL          elles_geeroms@hotmail.com

ADRES      Sint-Paulusbaan 10  | 1745 Opwijk

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now