DYSFASIE

 

 

WAT IS DYSFASIE? 

 

Ontwikkelingsdysfasie is een specifieke aangeboren taalstoornis waarbij de spraak- en taalontwikkeling van het kind beïnvloed en vertraagd is. Hierbij gaat het echter niet om een klassieke vertraging in de taalontwikkeling, maar om een meer uitgebreid probleem.
Bij ontwikkelingsdysfasie kunnen we spreken over een ‘dysharmonisch profiel’. Hiermee wordt bedoeld dat zowel het taalbegrip en taalproductie afwijkend zijn van de normale ontwikkeling, maar dit niet in dezelfde mate. Sommige kinderen met dysfasie begrijpen vaak veel meer dan ze zelf onder woorden kunnen brengen. Anderen hebben naast taalproductieproblemen (gedachten verwoorden) ook ernstige problemen met het begrijpen van taal.

WAT ZIJN BELANGRIJKE SYMPTOMEN OF SIGNALEN? 

 • Woordvindingsmoeilijkheden en versprekingen
  Dit aspect vormt één van de belangrijkste kenmerken van de taal bij kinderen met ontwikkelingsdysfasie. Dit houdt in dat het kind het woord wel kent, maar het niet kan oproepen wanneer het dit nodig heeft. Soms gebruikt het kind andere woorden dan het bedoelde.

 • Woordenschat en zinsbouw
  Vaak hebben de kinderen een beperkte woordenschat en kunnen ze nieuwe woorden moeilijker onthouden. Daarnaast hebben ze ook problemen met woordstructuur en opbouw van zinnen.

 • Taalbeleving
  De kinderen hebben vaak een gebrek aan innerlijke taal, waardoor ze minder goed kunnen denken over taal, minder goed kunnen plannen en minder sociale vaardigheden hebben.

 

 • Problemen met verhaalopbouw
  Vaak hebben de kinderen moeite om iets gestructureerd en chronologisch te vertellen of weten ze niet hoe ze iets moeten verwoorden. Ook abstracte woorden, tijdsbegrippen en figuurlijk taalgebruik kunnen deze kinderen moeilijk interpreteren.
  De verhalen die ze zelf maken zijn ook vaak kort. Verhaalelementen kunnen moeilijk aan elkaar verbonden worden (zwakke liaison des idées). Kinderen vervallen dan vaak in opsommingen. Als luisteraar wordt het verhaal moeilijk te volgen en te begrijpen. 

 

BIJKOMENDE STOORNISSEN OF PROBLEMEN

 • Motorische stoornissen
  Naast de afwijkende talige ontwikkeling , zijn complexe motorische problemen mogelijk. Dit wordt benoemd met de term dyspraxie. Concreet kan dit zich vertalen in problemen met leren fietsen, aan- en uitkleden, eten met bestek, tanden poetsen, haren kammen, knippen en schrijven. Wanneer deze ook  invloed hebben op de articulatie, spreken we van verbale dyspraxie. 

 • Gedragsproblemen
  Aangezien de affectieve en intellectuele ontwikkeling samenhangt met de talige ontwikkeling, zal deze ook geremd zijn.
  Dit kan zich ui

 • Leerproblemen
  Problemen met lezen en spellen komen voor en zijn voornamelijk te wijten aan automatiseringsproblemen. Het oproepen van letters (grafemen) bij het schrijven verloopt niet altijd even vlot. Ook in het lezen merken we vaak foutief gelezen woorden. Dit ten gevolge van het gelezen woord niet terug te kunnen vinden in hun woordenschat. Ze lezen dan bijvoorbeeld rivier i.p.v. vijver. Ze zeggen een ander woord uit dezelfde semantische categorie. Dit noemen we een paralexie.
  Ook bij het rekenen kunnen er moeilijkheden opduiken. Dit komt omdat dysfatische kinderen over onvoldoende innerlijke taal beschikken en vaak een zwak inprentings en/of werkgeheugen hebben. Verder moet het kind bij het rekenen gebruik maken van denkstrategieën (talige activiteiten).  Hoe verder een kind komt in een rekenproces, hoe meer eisen er worden gesteld aan redeneren en verklaren. 

  

LOGOPEDISCHE BEHANDELING

 

De logopedische behandeling bij dysfasie probleem is erg persoonsgebonden en verschillend van persoon tot persoon aangezien deze stoornis zich steeds uit in verschillende hoedanigheid en facetten van de taal. Tevens zien we dat de problemen met de communicatie een duidelijke impact hebben op het algemene functioneren van deze kinderen en dit vooral op vlak van sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling. Daarom wordt naast specifieke en persoonsgebonden logopedische therapie, ook aandacht geschonken aan psycho-educatie.

 

Indien deze stoornis vastgesteld wordt, kan je genieten van een terugbetaling van logopedie tot het 16e levensjaar. Dit wil niet automatisch zeggen dat een permanente logopedische behandeling nodig zal zijn. 

 

 

CONTACTGEGEVENS

 

TEL            0471 / 30 64 28

MAIL          elles_geeroms@hotmail.com

ADRES      Sint-Paulusbaan 10  | 1745 Opwijk

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now