LEERSTOORNISSEN

ALGEMENE INFORMATIE

Leerstoornissen zoals dyslexie, dysorthografie en dyscalculie vinden vaak hun oorsprong in tekorten in het talige vaardigheden van het kind. Het kind heeft dan problemen met het verwerken en/of omzetten van de gesproken taal in geschreven taal. Maar ook het omzetten van schrijftaal naar spraak (lezen) kan moeilijk verlopen.

  • Dyslexie/dysorthografie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en vlot toepassen van lezen en spellen op woordniveau.

  • Bij rekenstoornissen is er sprake van moeilijkheden bij specifieke rekenvaardigheden. Dyscalculie is een stoornis die wordt gekenmerkt door een hardnekkig probleem met het aanleren en vlot accuraat oproepen en toepassen van reken- en wiskundevaardigheden.

 

 

 

WANNEER SPREKEN WE VAN EEN LEERSTOORNIS? 

Eerst en vooral is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen leerproblemen en leerstoornissen. Wanneer de moeilijkheid het gevolg is van onvoldoende stimulatie in de omgeving, een gehoorprobleem of een lage intelligentiescore, spreken we niet over een leerstoornis. Hierbij gaat om een secundaire stoornis ten gevolge van een onderliggend probleem. De leermoeilijkheden zijn dus niet eigen aan het kind zelf.

Wanneer het probleem eigen is aan het kind en er geen concrete oorzaak aangetoond kan worden, spreken we over een leerstoornis. Deze kinderen beschikken over een normale intelligentie. Balngrijk hierbij is om te weten dat de moeilijkheden vaak blijvend zijn en nooit volledig ‘weggewerkt’ kunnen worden.  Mits de correcte hulp en inspanningen, kan het kind met een leerstoornis zijn schoolloopbaan op vruchtbare manier afronden. Algemeen moeten de leerdoelen aangepast worden aan de persoon in kwestie.

Alvorens er een attest voor leerstoornissen uitgeschreven kan worden, moet een kind voldoen aan drie belangrijke criteria :

 

  • achterstandscriterium  : een ernstige achterstand in vergelijking met een relevante normgroep.

  • hardnekkigheidcriterium :  adequate instructie en oefening zoals logopedische therapie gedurende een periode van 3 tot 6 maanden leidde tot onvoldoende resultaten

  • exclusiecriterium  : de hardnekkige leerproblemen mogen niet volledig verklaard worden door andere redenen zoals verstandelijke beperkingen, emotionele moeilijkheden, zintuiglijke beperkingen of ongunstige condities in de omgeving.

COMORBIDITEIT

 

De stoornis is vaak specifiek voor een bepaald domein zoals rekenen, spelling, lezen,...  Daarnaast mag er niet vergeten worden dat deze problematiek niet noodzakelijk alleen voorkomt. Zo is het mogelijk dat deze samen voorkomt met een ander probleem zoals een taalstoornis of concentratieproblematiek bij ADHD, ...

CONTACTGEGEVENS

 

TEL            0471 / 30 64 28

MAIL          elles_geeroms@hotmail.com

ADRES      Sint-Paulusbaan 10  | 1745 Opwijk

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now