STEMSTOORNISSEN

ALGEMENE INFORMATIE

Er wordt gesproken van een stemprobleem wanneer iemand zijn of haar stem om een of andere reden niet voldoet aan de eisen die eraan gesteld worden. Dit kan om verschillende redenen het geval zijn: de stemkwaliteit is niet goed, het stemvolume of bereik is onaangepast of ontoereikend, ...

Een stemstoornis is meestal het resultaat van een langdurig proces waarin de ontvankelijkheid en de gevoeligheid van het stemorgaan in combinatie met een onaangepaste stemgeving een rol spelen. 
Er zijn verschillende soorten stemstoornissen die ik hieronder kort zal toelichten. 

 

 

 • stemplooinoduli
  Een frequent voorkomend stemprobleem bij kinderen én volwassenen die veel gebruik (moeten) maken van hun stem. We denken hierbij aan beroepssprekers zoals leerkrachten, advocaten, verkopers, ... Ten gevolge van een overbelasting van het stemapparaat, vaak in combinatie met een foutief stemgebruik, ontstaan er zwellingen ter hoogte van de stemplooien. Indien deze zwellingen reeds lange tijd aanwezig zijn, kan het nodig zijn de stemplooinoduli chirurgisch te verwijderen. Voor deze patiënten is het belangrijk om inzicht te geven in hun stemgebruik. Daarnaast moeten ze ook stemtraining krijgen zodat zij op een ontspannen en correcte wijze hun stem kunnen gebruiken in het dagelijkse leven. 

   

 • Stemplooipoliep 
  Een poliep is een lokale goedaardige massa ter hoogte van een stemplooi ten gevolge van een acuut stemtrauma. Vaak gaat dit gepaard met langdurig stemmisbruik. Meestal wordt deze poliep chirurgisch verwijderd waarna stemtherapie nodig is in functie van het aanleren van correct stemgebruik en het vermijden van gelijkaardige problemen in de toekomst. 

 • Stemplooioedeem
  Bij een oedeem eender waar in het lichaam spreek met van een vochtophoping. In dit geval zijn de stemplooien sterk opgezwollen ten gevolge van foutief stemgebruik en / of roken. Hierdoor neemt de bewegelijkheid van de stemplooien af wat resulteert in een onvolledige sluiting van de stemplooien. Bijgevolg  kan de luchtverplaatsing tijdens het spreken onvoldoende gecontroleerd worden en klinkt de stem matig tot ernstig hees. Door een toename aan massa van de stemplooien, kan deze ook verlaagd klinken.

   

 • Stemplooiverlamming 
  Bij een stemplooiverlamming is één (of beide) stemplooi(en) onbeweeglijk ten gevolge van schade aan de aansturende zenuwen. Volledige sluiting van de stemplooien is dus niet meer mogelijk met als gevolg dat er permanent lucht tussen de stemplooien ontsnapt. Dit resulteert in een hees en krachtloos stemgeluid.

 • Onvolledige mutatie van de stem
  Jongens in de puberteit maken normaal een stemmutatie door, namelijk een daling van een spreektoonhoogte. Sommige jongens maken deze verandering niet (volledig) door, waardoor ze in een verhoogde stem blijven spreken. Op zich is er niets organische fout met het stemapparaat maar een correcte lage stemgeving dient bij hen aangeleerd te worden. LOGOPEDISCHE BEHANDELING

Algemeen kunnen we stellen dat logopedische therapie eruit bestaat inzicht te brengen in de optimale manier van stemgeven, foutief stemgebruik te leren vermijden en een goede manier van stemgebruik aanleren zodat toekomstige problemen vermeden kunnen worden. Uiteraard dient ieder probleem en iedere persoon op een eigen best passende manier behandeld te worden en kunnen de therapieën aanzienlijk verschillen tussen verschillende cliënten. 

CONTACTGEGEVENS

 

TEL            0471 / 30 64 28

MAIL          elles_geeroms@hotmail.com

ADRES      Sint-Paulusbaan 10  | 1745 Opwijk

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now