stemstoornis

Er wordt gesproken van een stemprobleem wanneer iemand zijn of haar stem om een of andere reden niet voldoet aan de eisen die eraan gesteld worden. Dit kan om verschillende redenen het geval zijn: de stemkwaliteit is niet goed, het stemvolume of bereik is onaangepast of ontoereikend, ...

Een stemstoornis is meestal het resultaat van een langdurig proces waarin de ontvankelijkheid en de gevoeligheid van het stemorgaan in combinatie met een onaangepaste stemgeving een rol spelen. 

Algemeen kunnen we stellen dat logopedische therapie eruit bestaat inzicht te brengen in de optimale manier van stemgeven, foutief stemgebruik te leren vermijden en een goede manier van stemgebruik aanleren zodat toekomstige problemen vermeden kunnen worden. Uiteraard dient ieder probleem en iedere persoon op een eigen best passende manier behandeld te worden en kunnen de therapieën aanzienlijk verschillen tussen verschillende cliënten

spraakstoornis

Een spraakstoornis heeft meestal een neuro(degeneratieve) oorzaak zoals het doormaken van een herseninfarct of trombose. Hierdoor werkt de aansturing van de spieren niet naar behoren of treed er spierzwakte  of spasticiteit op ter hoogte van de articulatoren. Het gevolg is dan een afgenomen spraakverstaanbaarheid.

 

Bij de logopedische therapie kan er  dan gewerkt worden aan het optimaliseren van de spierkracht en spanning die nodig is om de spraak te verduidelijken.  Indien dit niet mogelijk is, of onvoldoende effectief,  zullen patiënt en therapeut samen op zoek gaan naar tips om de spraak zo goed mogelijk verstaanbaar te maken.  Ook ziekten zoals Parkinson en ALS kunnen een spraakstoornis veroorzaken. 

Afasie

Afasie is een verworven taalstoornis die veroorzaakt wordt door een hersenletsel. Tijdens een CVA geraakt een deel van de hersenen beschadigd. De gevolgen verschillen, afhankelijk van de plaats en de ernst van het letsel. Als de schade zich in de linkerhersenhelft bevindt, kan er een taalstoornis of afasie optreden. De patiënt heeft dan moeite met het produceren en/of begrijpen van taal.

Dit kan zich op verschillende manieren uiten zoals : problemen met het onderscheiden van spraakklanken, het begrijpen van woordbetekenissen. Vooral weinig frequente woorden zijn moeilijker te begrijpen voor hen. Vrijwel alle afasiepatiënten hebben problemen met het begrijpen van complexe grammaticale structuren, of meerledige opdrachten. In het dagelijks leven zijn grote hoeveelheden (complexe) informatie dan ook moeilijk te verwerken voor hen. Ook gesprekken met meerdere mensen tegelijk ervaren ze als moeilijk te volgen en vermoeiend. Het is geen geheugenstoornis. De persoon heeft moeilijk toegang tot de taal, maar is deze niet vergeten.

dysfagie

Dysfagie is de stoornis waarbij  het transport van vloeistoffen of vast voedsel van de mond naar de maag verstoord verloopt en dus niet langer veilig is. Niet alleen is het verslikken en hoesten onaangenaam, tevens is het nefast voor onze gezondheid. Mensen zijn geneigd om minder te eten of bepaalde soorten voeding te vermijden omdat ze teveel moeite vergen om door te slikken. Vaak hebben dysfagiepatiënten meer tijd nodig om te eten en zullen ook sneller de maaltijd stopzetten.

 

Door een slikstoornis kan voedsel of speeksel in de luctwegen terecht komen en leiden tot een longontsteking.

 

Door de verandering en vermindering van eet- en drinkgewoonten, kan een verminderde calorieopname optreden met gewichtsverlies tot gevolg. Dit kan op zich leiden tot een afgenomen weerstand en ernstige gezondheidsproblemen. Ook sociale eenzaamheid en depressie zijn mogelijke gevolgen omdat samen eten met andere vaak vermeden wordt uit schaamte.

stemstoornis

Make this yours. Add images, text and links, or connect data from your collection.

stemstoornis

Make this yours. Add images, text and links, or connect data from your collection.

stemstoornis

Er wordt gesproken van een stemprobleem wanneer iemand zijn of haar stem om een of andere reden niet voldoet aan de eisen die eraan gesteld worden. Dit kan om verschillende redenen het geval zijn: de stemkwaliteit is niet goed, het stemvolume of bereik is onaangepast of ontoereikend, ...

Een stemstoornis is meestal het resultaat van een langdurig proces waarin de ontvankelijkheid en de gevoeligheid van het stemorgaan in combinatie met een onaangepaste stemgeving een rol spelen. 

Algemeen kunnen we stellen dat logopedische therapie eruit bestaat inzicht te brengen in de optimale manier van stemgeven, foutief stemgebruik te leren vermijden en een goede manier van stemgebruik aanleren zodat toekomstige problemen vermeden kunnen worden. Uiteraard dient ieder probleem en iedere persoon op een eigen best passende manier behandeld te worden en kunnen de therapieën aanzienlijk verschillen tussen verschillende cliënten

Arts & Crafts

Make this yours. Add images, text and links, or connect data from your collection.