TAALSTOORNISSEN

ALGEMENE INFORMATIE


De taalontwikkeling verloopt in verschillende fasen, die meestal in een vaste volgorde doorlopen.
Bij sommige kinderen kent deze ontwikkeling een vertraagd of afwijkend verloop.

 

Hierbij spreken we over een dysfatische ontwikkeling of een primaire taalontwikkelingsstoornis. De stoornis treft zowel : 

  • de ontwikkeling van de taalvorm (verbuigingen en vervoegingen en de zinsbouw)

  • de taalinhoud (woordenschat)

  • het taalgebruik

Soms vertoont het kind ook kenmerken van hyperkinetisch gedrag en stoornissen in de aandacht en de concentratie. Als de taal zich niet normaal ontwikkelt ten gevolge een verstandelijke handicap, een gehoorstoornis of een psychische stoornis, dan spreken we echter van een secundaire taalontwikkelingsstoornis.LOGOPEDISCHE BEHANDELING

Bij aanvang wordt een analyse gemaakt van de expressieve enreceptieve vaardigheden van het kind, meerbepaald de woordenschat, morfologie, syntax en fonologie. Op basis van deze analyse wordt vervolgens een geinduvidualiseerd programma opgemaakt om deze vaardigheden bij te brengen en de aanwezige achterstand bij te werken.

CONTACTGEGEVENS

 

TEL            0471 / 30 64 28

MAIL          elles_geeroms@hotmail.com

ADRES      Sint-Paulusbaan 10  | 1745 Opwijk

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now