ZIEKTE VAN PARKINSON

ALGEMENE INFORMATIE

De ziekte van Parkinson is de tweede meest voorkomende neurodegeneratieve aandoening, na Alzheimer. Eerst en vooral gaat het om een klinische en neuropathologische ziekte gekenmerkt door bradykinesie (vertraagde en verkleinde bewegingen), rigiditeit (stijfheid) en tremor (niet bij iedere patiënt noodzakelijk aanwezig). Daarnaast komen er ook nog een heleboel niet-motorische symptomen bij te kijken die vaak toenemen in de tijd.
 

 • De oorzaak hiervan?

  Dopamine is voornamelijk werkzaam in de basale ganglia en het striatum van de hersenen. Deze staan in voor de regulatie van de bewegingen. Door het tekort aan dopamine is het hele circuit waardoor de bewegingen worden gereguleerd, ontregeld en zal het signaal van de hersenen naar de spieren tegengehouden worden. Dit uit zicht in de verkleinde en vertraagde bewegingen die typisch voorkomen bij de ziekte van Parkinson. 

  Ter hoogte van de substantia nigra in de basale ganglia is er sprake van een verlies van dopamine-producerende cellen. Van zodra 50% van deze cellen verloren is, zullen er zichtbare symptomen optreden. 

  Het dopaminesysteem leidt ook verder naar de frontale delen van de hersenen, hetgene o.a. instaat voor impulscontrole, emoties en cognitieve functies. Ook deze functies zullen na verloop van tijd aangetast en veranderd zijn bij de patiënten met de ziekte van Parkinson.

LOGOPEDIE BIJ DE ZIEKTE VAN PARKINSON

  

 • Spreken
  Hypokinetische dysartrie en invloed van cognitieve stoornissen op taalbegrip, gebruik en communicatieve vaardigheden. Samen zullen we de cognitieve communicatie optimaliseren :  adviezen en specifieke aanpassingen. Betreffende de spraak zal een uitgebreide diagnostiek plaatsingen een moeilijkheden of problemen worden aangepakt. Veelal doen we dit aan de hand van intensieve stimulering van de intensiteit van het spreken gedurende een periode van minstens 4 weken. Dit doet beroep op het activeren van de ‘normale’ motoriek en wordt uitgelokt door middel van cues.

 • Kauwen en slikken
  Verslikken en vertraagde kauwen.
  Na efficiënte diagnostiek bij kortdurende interventies adequate oefeningen, aanpassingen en cueings- en bewegingsstrategieën aanbrengen

   

 • Speekselbeheersing
  Speekselverlies als gevolg van onvoldoende/ontijdig wegslikken.
  Hierbij kan je vragen om een eenmalig advies of korte behandelperiode. Wanneer deze onvoldoende effect hebben, zullen we samen opties bespreken voor een medische behandeling om de speekselproductie te reduceren. Dit gaat meestal in samenspraak met de artsen. 

 

 

CONTACTGEGEVENS

 

TEL            0471 / 30 64 28

MAIL          elles_geeroms@hotmail.com

ADRES      Sint-Paulusbaan 10  | 1745 Opwijk

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now