STEMTHERAPIE

Wat kan ik voor jou betekenen?

Er wordt gesproken van een stemprobleem wanneer iemand zijn of haar stem om een of andere reden niet voldoet aan de eisen die eraan gesteld worden. Dit kan om verschillende redenen het geval zijn: de stemkwaliteit is niet goed, het stemvolume of bereik is onaangepast of ontoereikend, het is niet meer aangenaam om te spreken...

Een stemstoornis is meestal het resultaat van een langdurig proces waarin de ontvankelijkheid en de gevoeligheid van het stemorgaan in combinatie met een onaangepaste stemgeving een rol spelen. Ook kan een stemprobleem acuut optreden, bijvoorbeeld na een ingreep in het hoofd-hals gebied of door trauma in deze regio. 

Algemeen kunnen we stellen dat logopedische therapie eruit bestaat inzicht te brengen in de optimale manier van stemgeven en foutief stemgebruik te leren vermijden om jouw stem te optimaliseren. Het aanleren van correct stelgebruik, zodat toekomstige problemen vermeden kunnen worden is essentieel. Uiteraard dient ieder probleem en iedere persoon op een eigen best passende manier behandeld te worden en kunnen de therapieën aanzienlijk verschillen tussen verschillende cliënten

 

TYPES VAN BEHANDELING

120708870_743969866464006_83656243526149

DIAGNOSTIEK

Tijdens de diagnostiek doen we onderzoek naar jouw stemkwaliteit. Tegelijk worden jouw klachten en werkpunten in kaart gebracht. Op basis hiervan zullen we samen doelstelling opmaken in functie van de optimalisatie van jouw stemgebruik.

°IMG_1974.JPG

STEMTHERAPIE

Tijdens deze sessies gaan we jouw stemkwaliteit optimaliseren en jou leren je jouw stem correct te gebruiken. Zo zullen we jouw stemklachten minimaliseren en jouw stemkwaliteit verbeteren. Daarnaast hechten we ook belang op het gezond houden van jouw stem op lange termijn.

%25C2%25B0IMG_1861_edited_edited.jpg

MANUELE THERAPIE VAN DE LARYNX

Tijdens de behandeling wordt de spanning van de laryngeale spieren uitgebreid geanalyseerd en behandeld. Deze massages van het hoofd-hals gebied kunnen ook afzonderlijk geboekt worden.

%C2%B0IMG_1922_edited.jpg

STEMTHERAPIE VOOR TRANSGENDERPERSONEN

Tijdens dit type van therapie ga ik samen met jou aan de slag om jouw stemtransitie te ondersteunen met de juiste technieken zodat jij een stem krijgt die bij jou identiteit en karakter past.

 

STEMTIPS

  • jouw stem voldoende bevochtigen. Dit kan door regelmatig water te drinken, maar ook door waterdamp te inhaleren.