SPRAAKTHERAPIE

Wat kan ik voor jou betekenen?

Een spraakstoornis kan herkend worden aan een beperkte of afgenomen spraakverstaanbaarheid. Er wordt gesproken van een spraakprobleem wanneer iemand onduidelijk spreekt en bijgevolg niet goed te begrijpen is op basis van spraak. Dit kan om verschillende redenen het geval zijn. Algemeen kan men stellen dat de articulatie foutief of onduidelijk verloopt.


Een spraakstoornis is meestal het resultaat van een acute aandoening zoals een CVA, trombose, tumor, ... In sommige gevallen kan er spontane verbetering optreden, maar meestal is er nood aan begeleiding om de spraak te optimaliseren en opnieuw goed verstaanbaar te worden. Wanneer dit niet of onvoldoende hulp biedt, kan er overgegaan worden naar alternatieve of ondersteunende manieren van communicatie.


Daarnaast kan een spraakstoornis het gevolg zijn van een neurodegeneratieve aandoening zoals de ziekte van Parkinson, ALS of MS. In dit geval zal de spraak na verloop van tijd steeds moeilijker verstaanbaar zijn en is een goede logopedische opvolging nodig. 


Algemeen kunnen we stellen dat logopedische therapie eruit bestaat inzicht te brengen in de optimale manier van spreken alsook de spieren die hierbij betrokken zijn te versterken.  Uiteraard dient ieder probleem en iedere persoon op een eigen best passende manier behandeld te worden en kunnen de therapieën aanzienlijk verschillen tussen verschillende cliënten.

 

TYPES VAN BEHANDELING

120838098_336224331138043_84526581917732
therapie 2.jpg

DIAGNOSTIEK

Tijdens de diagnostiek doen we onderzoek naar jouw spraakvaardigheden en brengen we jouw zwaktes en moeilijkheden in kaart. Op basis hiervan zullen we doelstelling voor therapie opmaken.

SPRAAKTHERAPIE

Tijdens deze sessies gaan we jouw spraakvaardigheden optimaliseren aan de hand van verscheidene oefeningen, specifiek afgestemd op jouw moeilijkheden. Indien nodig kunnen ook hulpmiddelen ingeschakeld worden om jouw spraakverstaanbaarheid te ondersteunen.

 

St. Paulusbaan 10
1745 Opwijk

0471/30.64.28

  • Instagram
  • Facebook
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now