AFASIE

Wat kan ik voor jou betekenen?

afasie is een taalstoornis als gevolg van een probleem in de hersenen. De communicatie verloopt niet meer zoals voordien bij een persoon met afasie. De manier waarop de afasie zich uit kan op erg verschillende manieren en in verschillend ernstgraden voorkomen.

De gevolgen kunnen zich in verscheidene taalmodaliteiten voordoen. Zo kan het begrip gestoord zijn en zal de persoon in kwestie jouw communicatie ander verstaan. Ook kan het zijn dat het begrip intact is gebleven, maar dat de gesproken of geschreven taal verstoord loopt. In dat geval zal de persoon wel tegen jou praten maar zal deze uiting moeilijk verlopen. Zo kan een persoon foutieve of niet bestaande woorden gebruiken of volledig opbegrijpbaar zijn.   


Een spraakstoornis is meestal het resultaat van een acute aandoening zoals een CVA, trombose, tumor, ... In sommige gevallen kan er spontane verbetering optreden, maar meestal is er nood aan begeleiding om de spraak te optimaliseren en opnieuw goed verstaanbaar te worden. Wanneer dit niet of onvoldoende hulp biedt, kan er overgegaan worden naar alternatieve of ondersteunende manieren van communicatie.


Daarnaast kan een spraakstoornis het gevolg zijn van een neurodegeneratieve aandoening zoals de ziekte van Parkinson, ALS of MS. In dit geval zal de spraak na verloop van tijd steeds moeilijker verstaanbaar zijn en is een goede logopedische opvolging nodig. 


Algemeen kunnen we stellen dat logopedische therapie eruit bestaat inzicht te brengen in de optimale manier van spreken alsook de spieren die hierbij betrokken zijn te versterken.  Uiteraard dient ieder probleem en iedere persoon op een eigen best passende manier behandeld te worden en kunnen de therapieën aanzienlijk verschillen tussen verschillende cliënten.

 

TYPES VAN BEHANDELING

120838098_336224331138043_84526581917732
°IMG_1974.JPG

DIAGNOSTIEK

Tijdens de diagnostiek doen we onderzoek naar jouw taalvaardigheden en brengen we jouw zwaktes en moeilijkheden in kaart. Op basis hiervan zullen we doelstelling voor therapie opmaken.

TAALTHERAPIE

Tijdens deze sessies gaan we jouw taalvaardigheden optimaliseren aan de hand van verscheidene oefeningen, specifiek afgestemd op jouw moeilijkheden. Indien nodig kunnen ook hulpmiddelen ingeschakeld worden om jouw taal te ondersteunen.