TAALTHERAPIE

Wat kan ik voor jou betekenen?

De taalontwikkeling van een kind verloopt in verschillende fasen, die meestal in een vaste volgorde doorlopen.
Bij sommige kinderen kent deze ontwikkeling echter een vertraagd of afwijkend verloop.


Hierbij spreken we over een dysfatische ontwikkeling of een primaire taalontwikkelingsstoornis. De stoornis treft zowel : 

  • de ontwikkeling van de taalvorm (verbuigingen en vervoegingen en de zinsbouw)

  • de taalinhoud (woordenschat)

  • het taalgebruik

​​

Wanneer de taal zich niet normaal of vertraagd ontwikkeld, kan dit ook gevolgen hebben op vlak van schoolse vaardigheden. Een uitgebreide analyse is dus vaak essentieel in de behandeling van verschillende taal- en/ of leerstoornissen. 


LOGOPEDISCHE BEHANDELING

Bij aanvang wordt een analyse gemaakt van de expressieve en receptieve vaardigheden van het kind, meerbepaald de woordenschat, morfologie, syntax en fonologie. Op basis van deze analyse wordt vervolgens een geïnduvidualiseerd programma opgemaakt om deze vaardigheden bij te brengen en de aanwezige achterstand bij te werken om zo de talige vaardigheden te optimaliseren.

 

TYPES VAN BEHANDELING

120838098_336224331138043_84526581917732
therapie 2.jpg

DIAGNOSTIEK

Tijdens de diagnostiek doen we onderzoek naar de taalvaardigheden van het kind en brengen we jouw zwaktes en moeilijkheden in kaart. Op basis hiervan zullen we doelstellingen voor therapie opmaken.

TAALTHERAPIE

Tijdens deze sessies gaan we jouw taalvaardigheden optimaliseren aan de hand van verscheidene oefeningen, specifiek afgestemd op jouw moeilijkheden. Regelmatig herhalen om een taal eigen te maken is essentieel, daarom wordt er vaak gevraagd om thuis ook te oefenen.