THERAPIE SCHOOLSE VAARDIGHEDEN

Wat kan ik voor jou betekenen?

WANNEER SPREKEN WE VAN EEN LEERSTOORNIS? 

Eerst en vooral is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen leerproblemen en leerstoornissen. Wanneer de moeilijkheid het gevolg is van onvoldoende stimulatie in de omgeving, een gehoorprobleem of een lage intelligentiescore, spreken we niet over een leerstoornis. Hierbij gaat om een secundaire stoornis ten gevolge van een onderliggend probleem. De leermoeilijkheden zijn dus niet eigen aan het kind zelf.

Wanneer het probleem eigen is aan het kind en er geen concrete oorzaak aangetoond kan worden, spreken we over een leerstoornis. Deze kinderen beschikken over een normale intelligentie. Balngrijk hierbij is om te weten dat de moeilijkheden vaak blijvend zijn en nooit volledig ‘weggewerkt’ kunnen worden.  Mits de correcte hulp en inspanningen, kan het kind met een leerstoornis zijn schoolloopbaan op vruchtbare manier afronden. Algemeen moeten de leerdoelen aangepast worden aan de persoon in kwestie.

Alvorens er een attest voor leerstoornissen uitgeschreven kan worden, moet een kind voldoen aan drie belangrijke criteria :

  • achterstandscriterium  : een ernstige achterstand in vergelijking met een relevante normgroep.

  • hardnekkigheidcriterium :  adequate instructie en oefening zoals logopedische therapie gedurende een periode van 3 tot 6 maanden leidde tot onvoldoende resultaten

  • exclusiecriterium  : de hardnekkige leerproblemen mogen niet volledig verklaard worden door andere redenen zoals verstandelijke beperkingen, emotionele moeilijkheden, zintuiglijke beperkingen of ongunstige condities in de omgeving.

COMORBIDITEIT


De stoornis is vaak specifiek voor een bepaald domein zoals rekenen, spelling, lezen,...  Daarnaast mag er niet vergeten worden dat deze problematiek niet noodzakelijk alleen voorkomt. Zo is het mogelijk dat deze samen voorkomt met een ander probleem zoals een taalstoornis of concentratieproblematiek bij ADHD, ...

 

TYPES VAN BEHANDELING

120838098_336224331138043_84526581917732
Brainstorming

DIAGNOSTIEK

Tijdens de diagnostiek doen we onderzoek naar de taalvaardigheden van het kind en brengen we jouw zwaktes en moeilijkheden in kaart. Op basis hiervan zullen we doelstellingen voor therapie opmaken.

THERAPIE

Tijdens deze sessies gaan we jouw schoolse vaardigheden (lezen, rekenen, spelling, ...)  optimaliseren aan de hand van verscheidene oefeningen, specifiek afgestemd op jouw moeilijkheden.