top of page

logopedie

Als logopediste is Elles gespecialiseerd in het behandelen van volwassenen met stemstoornissen, neurogene taal- en spraakstoornissen, slikstoornissen en afwijkende mondgewoonten.

Samen met de patiënt wordt er op zoek gegaan naar de onderliggende oorzaken of aspecten van de klacht(en). Therapie bestaat uit het verhelpen of compenseren van deze klachten door middel van geïndividualiseerde evidence-based technieken. 

Daarnaast heeft Elles een specifieke interesse in het begeleiden van mensen met de
ziekte van Parkinson. 

%25C2%25B0IMG_1861_edited_edited.jpg

WAARMEE KAN IK JOU specifiek HELPEN?

​logopedische problematieken bij volwassenen 

​​stemstoornissen, apraxie, afasie, articulatiestoornis, dysartrie, dysfagie, ziekte van Parkinson & ALS, behandeling van personen met hoofd-halskanker, chronische refractaire hoestklachten en laryngeale spanning

logopedische problematieken bij kinderen 

stemstoornissen, taalontwikkelingsstoornissen, leerstoornissen ​en OMFT.

werkwijze

Wij starten met een intakegesprek met de patiënt en zijn/haar naaste familieleden. Hier proberen we meer te weten te komen over het eigenlijke probleem. Nadien worden jouw klachten in kaart gebracht en eventuele diagnostische onderzoeken en vragenlijsten afgenomen. Op basis hiervan wordt een gepersonaliseerd therapieplan gemaakt, waarna de therapiesessies kunnen aanvangen. U heeft uiteraard inspraak in de aspecten die hierbij al dan niet aan bod komen. 

De frequentie van therapie zal in samenspraak met u worden bepaald. Dit kan gaan van enkele infosessies, tot intensieve therapie of occasionele begeleiding bij specifieke moeilijkheden. 

meer informatie over het aANBOD

STEMSTOORNISSEN

Er wordt gesproken van een stemprobleem wanneer iemand zijn of haar stem om een of andere reden niet voldoet aan de eisen die eraan gesteld worden. 

Een stemstoornis is meestal het resultaat van een langdurig proces waarin de ontvankelijkheid en de gevoeligheid van het stemorgaan in combinatie met een onaangepaste stemgeving een rol spelen. Ook kan een stemprobleem acuut optreden, bijvoorbeeld na een ingreep in het hoofd-hals gebied of door trauma in deze regio. 

 

Algemeen kunnen we stellen dat logopedische therapie eruit bestaat inzicht te brengen in de optimale manier van stemgeven en foutief stemgebruik te leren vermijden om jouw stem te optimaliseren. Het aanleren van correct stemgebruik, zodat toekomstige problemen vermeden kunnen worden is essentieel. Uiteraard dient ieder probleem en iedere persoon op een eigen best passende manier behandeld te worden en kunnen de therapieën aanzienlijk verschillen tussen verschillende cliënten. 

 • stemplooinoduli, stemplooiparalyse, muscle tension dysphonia, stemtherapie bij transgenderpersonen, optimalisatie van stemgebruik bij beroepssprekers, ... 

PARKINSONLOGOPEDIE

Begeleiding bij de ziekte van Parkinson is vaak breed. Na verloop van tijd kunnen verschillende logopedische problemen op de voorgrond treden. De meest gerapporteerde problemen zijn een afgenomen spraakverstaanbaarheid, een beperkte luidheid en moeilijkheden met eten en drinken. Ook andere problemen kunnen samen worden aangepakt zoals aandachtsproblemen of moeite met executieve functies zoals het opstellen van een planning of het regelen van jouw agenda.

 • LEE SILVERMAN VOICE TREATEMENT
  Tijdens deze therapie zullen we enkele weken intensief trainen op luidheid. Deze techniek, ontwikkeld door de Amerikaan Lee Silverman, is specifiek ontworpen om de luidheid bij Parkinsonpatiënten te optimaliseren en zo bij te dragen aan een verbeterde spraakverstaanbaarheid.

 • OPVOLGING SLIKVAARDIGHEDEN 
  Revalideren van slikmoeilijkheden en het opstellen van slikadviezen en aanpassingen. 

 • TRAINING VAN EXECUTIEVE FUNCTIES

NEUROLOGOPEDIE

Neurologopedie omvat alle stoornissen die het gevolg zijn van een neurologisch letsel zoals een CVA, hersentumor of degeneratieve aandoening zoals ALS en MS. 

 • AFASIE
  Moeilijkheden met het begrijpen en uiten van mondelingen en schriftelijke taal. Hieronder vallen ook woordvindingsproblemen, moeite met het vormen van zinnen of begrijpen van gesprekken/teksten. 

 • APRAXIE
  Moeilijkheden bij het spreken ten gevolge van de planning van de spraakpatronen. 

 • DYSFAGIE
  Moeilijkheden bij het innemen van dranken of vaste voeding. Dit kan gaan van ongemak tot het volledig onvermogen van zelfstandig eten. 

 • DYSARTRIE 
  Verstaanbaarheidsmoeilijkheden worden behandeld aan de hand van specifieke en individueel bepaalde spreektechnieken. Indien nodig kunnen ondersteunende hulpmiddelen zoals een spraakcomputer worden uitgezocht en aangeleerd om de communicatie te ondersteunen of over te nemen. 

 • COGNITIEVE MOEILIJKHEDEN
  Moeilijkheden met concentratie of planning kunnen voorkomen na het doormaken van een neurologisch probleem. Specifieke oefeningen worden in dit geval voor jou samengesteld en ingeoefend. 

OMFT

Therapie voor het herstellen van een verstoord evenwicht in het functioneren van de spieren in en rond de mond. Vaak na doorverwijzing van de tandarts of orthodontist. 


Afwijkende mondgewoonten zoals duimen, vingerzuigen, speenzuigen, nagelbijten en mondademen kunnen het evenwicht tussen die spieren onderling verstoren. Dat veroorzaakt een afwijkende tongligging in rust, een afwijkende tongbeweging tijdens het slikken en het heeft in veel gevallen een negatief effect op de uitspraak. 

Wanneer bepaalde spieren of spiergroepen niet goed functioneren, heeft dit vrijwel altijd direct een gevolg voor de uitgroei van het skelet en dus ook op de vorm van het gebit en/of de kaken. Door de afwijkende uitgroei van de kaken ontstaat er een gestoorde groei van de nasopharyngeale ruimte, met als mogelijk gevolg slaapstoornissen door een verstoorde ademhaling zoals hypopneu of apnoe.

 


Daarnaast zien we ook vaak een foutieve tandenstand. Vaak wordt deze gecorrigeerd door orthodontie, maar indien de onderliggende oorzaak (afwijkende mondgewoonten) niet worden aangepakt, zal dit meestal geen blijvend resultaat geven. Bij sommige patiënten kan het wijzigen van de tandenstand door orthodontie zelfs volledig vermeden worden en zal logopedische therapie volstaan om een mooie sluiting van de tandenrij te bevorderen. Daarom is het nuttig een beoordeling te laten uitvoeren door tandarts én logopedist. 

PROFESSIONALISEREN VAN STEM EN SPREKEN

 

Onder spreekcoaching verstaan we het professionaliseren van de spreektechniek bij mensen met een sprekersberoep zoals leerkrachten, advocaten, juristen, makelaars,... Hierbij worden verschillende aspecten van de stem en spraak geanalyseerd en geoptimaliseerd.

Ademhaling,
Globusgevoel en chronische hoest 

Wanneer je ‘een brok in de keel’ hebt, kan er sprake zijn van een globusgevoel. Bij aanhoudende klachten, is het raadzaam dit te laten behandelen. Ook een aanhoudende hoest zonder onderliggende medische oorzaak kan verholpen worden met logopedie. 
De logopedist schat aan de hand van een eerste gesprek in welke verdere stappen nodig zijn. Vaak bestaat het behandelplan uit manuele therapie, hulpstrategieën en ademhalingstechnieken. 

bottom of page