top of page

AANBOD

STEMSTOORNISSEN

Er wordt gesproken van een stemprobleem wanneer iemand zijn of haar stem om een of andere reden niet voldoet aan de eisen die eraan gesteld worden. 

Een stemstoornis is meestal het resultaat van een langdurig proces waarin de ontvankelijkheid en de gevoeligheid van het stemorgaan in combinatie met een onaangepaste stemgeving een rol spelen. Ook kan een stemprobleem acuut optreden, bijvoorbeeld na een ingreep in het hoofd-hals gebied of door trauma in deze regio. 


Algemeen kunnen we stellen dat logopedische therapie eruit bestaat inzicht te brengen in de optimale manier van stemgeven en foutief stemgebruik te leren vermijden om jouw stem te optimaliseren. Het aanleren van correct stemgebruik, zodat toekomstige problemen vermeden kunnen worden is essentieel. Uiteraard dient ieder probleem en iedere persoon op een eigen best passende manier behandeld te worden en kunnen de therapieën aanzienlijk verschillen tussen verschillende cliënten. 

 • stemplooinoduli, stemplooiparalyse, muscle tension dysphonia, stemtherapie bij transgenderpersonen, optimalisatie van stemgebruik bij beroepssprekers, ... 

PARKINSONLOGOPEDIE

Begeleiding bij de ziekte van Parkinson is vaak breed. Na verloop van tijd kunnen verschillende logopedische problemen op de voorgrond treden. De meest gerapporteerde problemen zijn een afgenomen spraakverstaanbaarheid, een beperkte luidheid en moeilijkheden met eten en drinken. Ook andere problemen kunnen samen worden aangepakt zoals aandachtsproblemen of moeite met executieve functies zoals het opstellen van een planning of het regelen van jouw agenda.

 • LEE SILVERMAN VOICE TREATEMENT
  Tijdens deze therapie zullen we enkele weken intensief trainen op luidheid. Deze techniek, ontwikkeld door de Amerikaan Lee Silverman, is specifiek ontworpen om de luidheid bij Parkinsonpatiënten te optimaliseren en zo bij te dragen aan een verbeterde spraakverstaanbaarheid.

 • OPVOLGING SLIKVAARDIGHEDEN 

 • TRAINING VAN EXECUTIEVE FUNCTIES

NEUROLOGOPEDIE

Neurologopedie omvat alle stoornissen die het gevolg zijn van een neurologisch letsel zoals een CVA, hersentumor of degeneratieve aandoening zoals ALS en MS. 

 • AFASIE

 • APRAXIE

 • DYSFAGIE

 • DYSARTRIE 

 • COGNITIEVE MOEILIJKHEDEN

SPREEKCOACHING

Onder spreekcoaching verstaan we het professionaliseren van de spreektechniek bij mensen met een sprekersberoep zoals leerkrachten, advocaten, juristen, makelaars,... Hierbij worden verschillende aspecten van de stem en spraak geanalyseerd en geoptimaliseerd.

OMFT

Therapie voor het herstellen van een verstoord evenwicht in het functioneren van de spieren in en rond de mond.
Afwijkende mondgewoonten zoals duimen, vingerzuigen, speenzuigen, nagelbijten en mondademen kunnen het evenwicht tussen die spieren onderling verstoren. Dat veroorzaakt een afwijkende tongligging in rust, een afwijkende tongbeweging tijdens het slikken en het heeft in veel gevallen een negatief effect op de uitspraak. 

Als bepaalde spieren of spiergroepen niet goed functioneren, heeft dit vrijwel altijd direct een gevolg voor de uitgroei van het skelet en dus ook op de vorm van het gebit en/of de kaken. Door de afwijkende uitgroei van de kaken ontstaat er een gestoorde groei van de nasopharyngeale ruimte, met als mogelijk gevolg slaapstoornissen door een verstoorde ademhaling zoals hypopneu of apnoe.

HARTCOHERENTIETRAINING

binnenkort beschikbaar...

bottom of page