WAARMEE KAN IK JOU HELPEN?

Hieronder krijg je een overzicht van de stoornissen en problemen die ik onderzoek en behandel.
Klik door om meer informatie over deze topics te krijgen.

STEMTHERAPIE

diagnostiek en therapie in functie van optimalisatie van de stemgeving.

SPRAAKTHERAPIE (DYSARTRIE)

diagnostiek en therapie bij mensen met een afgenomen spraakverstaanbaarheid.

TAALTHERAPIE (AFASIE)

diagnostiek en therapie bij personen met moeilijkheden bij het produceren en/of begrijpen van taal ten gevolgen van een niet aangeboren hersenletsel.

SLIKTHERAPIE (DYSFAGIE)

therapie in functie van het optimaliseren van de slikveiligheid aan de hand van revalidatie of compensatie.

LEERSTOORNISSEN

diagnostiek en therapie bij kinderen en jongvolwassenen met moeilijkheden binnen het verwerven en automatiseren van schoolse vaardigheden zoals spellen, lezen en rekenen.

TAALTHERAPIE (TOS, DYSFASIE)

diagnostiek en therapie bij kinderen en jongvolwassenen met een taalachterstand.

MANUELE THERAPIE

behandeling van de spieren rondom de larynx in functie van stemklachten, slikklachten of globusgevoel.