elles - ivy green _edited_edited.jpg

ELLES GEEROMS

Logopedist en stemtherapeut
Parkinsonlogopedist
Manueel therapeut

 

Wie ben ik?

Hallo, ik ben Elles Geeroms en logopedist sinds 2016. Sinds mijn afstuderen aan de universiteit van Gent, leg ik mijn focus  op stoornissen binnen de domeinen neurologie en stem. 


Sindsdien volg ik jaarlijks verschillende bijscholingen binnen het stemdomein om mijn expertise binnen de stemproblematieken te optimaliseren en zo de beste mogelijke zorg te kunnen bieden. 

Sinds 2018 maak ik deel uit van de Intervisiegroep 'stem en transgenderzorg Vlaanderen'. Op regelmatige basis vergaderen we met een aantal logopedisten die gespecialiseerd zijn in het behandelen van transgender personen. Onderling bespreken we de nieuwste technieken en vraagstukken uit de praktijk. Dit uiteraard in functie van het optimaliseren van de zorg voor onze cliënten. 

In 2018 volgde ik de tevens opleiding tot Parkinsonlogopediste. Hierbij lag de focus op het interdisciplinair samenwerken tussen verschillende zorgverleners alsook op de meest recente logopedische informatie voor een optimale logopedische behandeling. 

Mijn filosofie


Als logopedist behandel ik stoornissen die te maken hebben met alle mogelijke vormen van communicatie. Deze uiten niet alleen onze gedachten en gevoelens maar vormen ook het klankbord van onze persoonlijkheid. Mijn filosofie is er dan ook een waarin de samenwerking tussen patiënt en therapeut centraal staat. Essentieel hierbij is het luisteren naar het verhaal en de klachten van de patiënt. Nadien wordt er in samenspraak bepaald hoe deze aangepakt zullen worden. Afhankelijk van het type probleem wordt er een dynamisch plan met concrete doelstelling opgesteld.


Preventief werk is heel belangrijk. 
Door vroegtijdige screening worden risicofactoren tijdig opgespoord. Zo kunnen ernstige klachten en/of stoornissen vermeden worden.
Het is mijn doelstelling om deze preventie actief te promoten.  


 
larynx%20-%20insta_edited.jpg

Bijscholingen

Thomas More Hogeschool Antwerpen | Postgraduaat Stem | 2016 - 2017

Vives Hogeschool Brugge |  Manuele facilitatie van de larynx | 2017

Thomas More Hogeschool | Lee Silverman Voice Treatment: Parkinson gestemd?!  | 2017
Sig vzw |  Taaltherapie bij taalvertraging en ontwikkelingsdysfagie  |  2018

Parkinson Zorgwijzer Vlaanderen  | Parkinsonlogopediste | 2018

Artevelde Hogeschool Gent | Dysfagie: van onderzoek naar de klinische praktijk | 2019

Katrien Eerdekens | Workshop - stem in transitie | 2019

Sonar - Gert Leunen | LaxVox® - 1-day intensive | 2019

Anouk Devleeschhouwer | kinesiotaping als ondersteunende techniek bij stemtherapie  | 2019

UZA | Motor Speech Conference 2019: 'Speech therapy, is it worth the effort?' | 2019

UZA | Symposium Stemtherapie | 2019

Belgian Society for Swallowing Disorders | 5th Symposium | 2019

Anouk Devleeschhouwer | webinar NOVAFON - testpanel | 2020

Thomas More Hogeschool | manuele technieken in stemtherapie | 2020 - 2021

Thomas More Hogeschool | Spraaktherapie bij dysartrie: state of the art' | 2020

Voice Care Center | Stephen King | Vocal Massage Training - Anatomy & Fascia | 2021

The Australian Voice Association | Voice Composium | 2021

EVTA | Elissa Weinzimmer - Online Workshop Vibrant Voice Technique | 2021

David Ley & Elissa Weinzimmer | Vibrant Voice Technique | 2021 

Jopie Kuiper | Heesheid bij kinderen | 2021

Bernadette Timmermans | Articulatie en intonatie | 2021

Joris Bosman | opleiding klassieke zang | 2021-2022

Artevelde Hogeschool | Elastisch tapen binnen de logopedische praktijk | 2022

Maartje Monné | Masterclass 'The Vagus Nerve & Vocal Exercises' | 2022

Caroline Van Looy | workshop manuele therapie | 2022

Dr. Ianessa Humbert | Dysphagia Treatment online course |  2022

Prof. Dr. Cate Madill | Principes van motorisch leren binnen stemtraining | 2022

Thomas More Hogeschool | Logopedische behandeling bij personen met hoofd-halskanker | 2022

Thomas More Hogeschool | Hartcoherentie in de logopedische praktijk | 2023

 
193101151_10224834175071697_8280465509126032496_n.jpg

Harvey

Harvey is mijn trouwe collega binnen de praktijk. Hij komt mee de patiënten begroeten en indien gewenst kan hij de sessie bijwonen.