top of page

Logopedist en stemtherapeut

Parkinsonlogopedist

Manueel therapeut

Hartcoherentiecoach


over de therapeut

Hallo, ik ben Elles Geeroms en holistisch logopedist sinds 2016.
Sinds mijn afstuderen aan de universiteit van Gent, heb ik mij verder verdiept in het diagnosticeren en behandelen van stem- en spraakproblemen.

In 2018 volgde ik de tevens opleiding tot Parkinsonlogopediste. Daarnaast sta ik in voor de begeleiding van personen met taal-, spraak- en slikproblemen ten gevolge van neurologische aandoeningen zoals een hersentrauma en neurodegeneratieve aandoeningen zoals ALS. Communicatie voor deze personen verloopt vaak niet meer vanzelfsprekend waardoor een correcte en persoonlijke opvolging van essentieel belang is.

In 2024 besloot ik me te verdiepen in de hartcoherentie om de alomtegenwoordige klachten van stress helpen te verhelpen bij mijn patiënten. Chronische stress houdt vele klachten van mijn patiënten in stand. Ik vind het dan ook erg essentieel om niet uitsluitend aan symptoombehandeling te doen. Onderliggende factoren mee te nemen in de behandeling zijn van groot belang om blijvende resultaten te halen. 

filosofie

​​Als logopedist behandel ik stoornissen die te maken hebben met alle mogelijke vormen van communicatie. Deze uiten niet alleen onze gedachten en gevoelens maar vormen ook het klankbord van onze persoonlijkheid.

 

Mijn filosofie is er dan ook een waarin de samenwerking tussen patiënt en therapeut centraal staat. Essentieel hierbij is het luisteren naar het verhaal en de klachten van de patiënt. Nadien wordt er in samenspraak bepaald hoe deze aangepakt zullen worden.

 

Afhankelijk van het type probleem wordt er een dynamisch plan met concrete doelstelling opgesteld.​ Preventief werk is heel belangrijk. Door vroegtijdige screening worden risicofactoren tijdig opgespoord. Zo kunnen ernstige klachten en/of stoornissen vermeden worden. Het is mijn doelstelling om deze preventie actief te promoten.  

BIJSCHOLINGEN

Thomas More Hogeschool Antwerpen | Postgraduaat Stem | 2016 - 2017

Vives Hogeschool Brugge |  Manuele facilitatie van de larynx | 2017

Thomas More Hogeschool | Lee Silverman Voice Treatment: Parkinson gestemd?!  | 2017
Sig vzw |  Taaltherapie bij taalvertraging en ontwikkelingsdysfagie  |  2018

Parkinson Zorgwijzer Vlaanderen  | Parkinsonlogopediste | 2018

Artevelde Hogeschool Gent | Dysfagie: van onderzoek naar de klinische praktijk | 2019

Katrien Eerdekens | Workshop - stem in transitie | 2019

Sonar - Gert Leunen | LaxVox® - 1-day intensive | 2019

Anouk Devleeschhouwer | kinesiotaping als ondersteunende techniek bij stemtherapie  | 2019

UZA | Motor Speech Conference 2019: 'Speech therapy, is it worth the effort?' | 2019

UZA | Symposium Stemtherapie | 2019

Belgian Society for Swallowing Disorders | 9th Annual Symposium | 2019

Anouk Devleeschhouwer | webinar NOVAFON - testpanel | 2020

Thomas More Hogeschool | manuele technieken in stemtherapie | 2020 - 2021

Thomas More Hogeschool | Spraaktherapie bij dysartrie: state of the art' | 2020

Voice Care Center | Stephen King | Vocal Massage Training - Anatomy & Fascia | 2021

The Australian Voice Association | Voice Composium | 2021

EVTA | Elissa Weinzimmer - Online Workshop Vibrant Voice Technique | 2021

David Ley & Elissa Weinzimmer | Vibrant Voice Technique | 2021 

Jopie Kuiper | Heesheid bij kinderen | 2021

Bernadette Timmermans | Articulatie en intonatie | 2021

Joris Bosman | opleiding klassieke zang | 2021-2022

Artevelde Hogeschool | Elastisch tapen binnen de logopedische praktijk | 2022

Maartje Monné | Masterclass 'The Vagus Nerve & Vocal Exercises' | 2022

Caroline Van Looy | workshop manuele therapie | 2022

Dr. Ianessa Humbert | Dysphagia Treatment online course |  2022

Prof. Dr. Cate Madill | Principes van motorisch leren binnen stemtraining | 2022

Thomas More Hogeschool | Logopedische behandeling bij personen met hoofd-halskanker | 2022

Logopedie bij neuromusculaire aandoeningen | UZ Gent | 2022

Katrien Van Opstal | Estill Voice Training bij dysfonie | 2022

Bert Van Puymbroeck | Polyvagaal theorie voor Logopedisten | 2023

Belgian Society for Swallowing Disorders |  9th Annual Congress | 2023

Dorte Hyldstrup | Estill Voice Level 1 | 2023

EVTA - Nico Lambrechts  | Lezing De Kracht van de Tong en Osteopathie in de Zangstem | 2023

Thomas More Hogeschool | Hartcoherentie in de logopedische praktijk | 2023

KWEC | Basiscursus OMFT | 2023

EVTA - Iris Meerschman | Workshop SOVT | 2023

Voxster - Annelies Labaere | Spanning in en rond de larynx  | 2023

Nerva - Louis Van Nieuland | opleiding tot hartcoherentiecoach | 2024

Artevelde Hogeschool | Mensen met ALS interdisciplinair behandelen | 2024

Kristina Cang | Webinar Muscle Tension Dysphagia | 2024

bottom of page