top of page

ALGEMENE AFSPRAKEN

Het volgen van logopedie is een engagement van zowel de cliënt, zijn/haar omgeving en de therapeut. Het welslagen van een begeleiding houdt onder meer in dat er een goede ‘samenwerking met’ en ‘respect voor’ alle partijen bestaat. Daarom is het van belang dat er regelmaat in de begeleiding wordt nagestreefd. Indien dit niet zo blijkt, zal de therapie onderbroken of stopgezet worden.


  • Gelieve steeds de gemaakte afspraken te respecteren en de afgesproken tijdstippen na te komen. Indien u niet aanwezig kan zijn op één van de gemaakte afspraken, dient u mij daarvan op de hoogte te brengen.

  • ​Aan het einde van elke maand ontvangt u de rekening van de geleverde prestaties, inclusief overlegmomenten, het opmaken van een bilan / verslag... Alle rekeningen moeten ten laatste 10 werkdagen na ontvangst via storting voldaan zijn op het vermelde rekeningnummer of door contante betaling. 

  • Het is, voor personen met een goedkeuring, pas na betaling dat u het getuigschrift ontvangt waarmee u de terugbetaling kan aanvragen bij uw mutualiteit. 

CONTACT

St. Paulusbaan 10
1745 Opwijk

0471/30.64.28

  • Instagram
  • Facebook

bottom of page