top of page

TARIEVEN

Logopedie is maatwerk. Daarom is uw logopedist niet geconventioneerd.
Supplementen voor materiaal of specifieke behandelingen kunnen worden aangerekend.
Dit zal steeds van tevoren met u worden besproken. 


Voor een huisbezoek wordt standaard een supplement aangerekend van 5 euro.

Onderstaande tarieven gelden vanaf 1 april 2024.

€175,00

onderzoeksbilan

Bedrag voor een anamnesegesprek, testafname inclusief bijhorend verslag

Indien er meerdere onderzoeken afgenomen dienen te worden, kan een extra kost worden aangerekend van €50,00.

Indien u recht heeft op een standaard tussenkomst van het RIZIV, is uw aandeel €69,28 per aanvangsbilan.

 

€38,50

therapie 30 min

Bedrag voor een therapiesessie van 30 minuten inclusief materiaal

Indien u recht heeft op een standaard tussenkomst van het RIZIV, is uw aandeel € 15,52 per sessie van 30 minuten.

€77,00

therapie 60 min

Bedrag voor een therapiesessie van 60 minuten inclusief materiaal

Indien u recht heeft op een standaard tussenkomst van het RIZIV, is uw aandeel € 30,81 per sessie van 60 minuten.

Niet voor alle stoornissen is er een terugbetaling voor 60 minuten therapie mogelijk vanuit het RIZIV. Bespreek dit met uw logopedist. 

€20,00

overleg met arts, CLB, school

Wenst u mijn aanwezigheid op een overlegmoment op school of bij uw arts, kan dit in rekening worden gebracht.

Hiervoor is geen terugbetaling mogelijk vanuit het RIZIV.

Personen die recht hebben op verhoogde tegemoetkoming betalen nog steeds een voordeliger tarief. 
€2,00 per halfuur of €4,50 per uur therapie. €15,00 per bilan. 

Betalingen verlopen via Payconiq of overschrijving. Gelieve uw factuur steeds binnen de 10 dagen te betalen. 
Nadien zal er een herinneringskost worden aangerekend van €10,00 per week. Indien u moeite heeft met de betaling van uw behandelingen, gelieve dit tijdig te bespreken met uw therapeut. 

Het annuleren van een afspraak is mogelijk tot 24 uur voor de afspraak. Zo kunnen wij mensen die wachten op een plaats tijdig verwittigen. Indien u niet tijdig verwittigt of herhaaldelijk afwezig bent, behoud ik mij het recht de voor u gereserveerde tijd in rekening te brengen.
Afspraken kunnen enkel telefonisch gewijzigd worden op het nummer 0471 / 30 64 28. 

TUSSENKOMST VAN DE MUTUALITEIT

Om in aanmerking te komen voor terugbetalingen moet u aangesloten zijn bij één van de onderstaande ziekenfondsen. Voor de meeste logopedische behandelingen is er via uw mutualiteit terugbetaling mogelijk via de verplichte verzekering. 

Wanneer u niet voldoet aan de voorwaarden voor terugbetaling in verplichte verzekering, kan u ook terugbetaling verkrijgen via de aanvullende verzekering van uw mutualiteit. Deze voorwaarden en tarieven zijn verschillend per mutualiteit en kan u bij hen steeds navragen. 

TERUGBETALINGSMOGELIJKHEDEN

Om terugbetaling aan te vragen bij jouw mutualiteit moet er voldoen worden aan verscheidene voorwaarden.
Hieronder vindt u de belangrijkste onderdelen per stoornis opgelijst. 
Uw logopedist zal deze verzamelen en nadien overbrengen aan de mutualiteit. 

U heeft recht op 140 sessies

LEERSTOORNISSEN

U heeft een voorschrift nodig van NKO-arts, pediater, neuroloog, neuropediater, neuropsychiater of psychiater.

Voorwaarden : 

  • Minstens 6 maand onderwijs

U heeft recht op 190 sessies

TAALSTOORNIS

U heeft een voorschrift nodig van de NKO-arts, pediater, neuroloog, neuropediater, neuropsychiater of psychiater.

U moet ook een gehoortest en IQ laten afnemen : 

  • IQ > 85

  • Normaalhorend (minder dan 40 dB HL verlies aan het beste oor)

u heeft recht op 80 sessies

STEMSTOORNISSEN

U heeft een voorschrift nodig van de NKO-arts, neuroloog, neuropsychiater, psychiater, neurochirurg, arts inwendige geneeskunde, pediater of stomatoloog.

Daarnaast moeten we het probleem aantonen op basis van:

  • laryngoscopie en stroboscopie (bij NKO-arts) 

  • logopedisch bilan met perceptuele gegevens, akoestische en aërodynamische metingen met tests

  • metingen van de impact van de stemstoornissen op de levenskwaliteit 

U heeft recht op 65 sessies

SLIKSTOORNIS

U heeft een voorschrift nodig van de NKO-arts, heelkundige, arts in fysische geneeskunde en revalidatie, internist, pediater, neuroloog, neuropediater of neuropsychiater. 

Daarnaast heeft u een verslag over FEES of VFES waarin aspiratierisico aangetoond wordt nodig. Dit kan u verkrijgen bij de NKO-arts. ​​

U heeft recht op 288 sessies

AFASIE

U heeft een voorschrift nodig van de NKO-arts, internist, pediater, neurochirurg, neuroloog, neuropediater, neuropsychiater, psychiater, stomatoloog of specialist fysische geneeskunde en revalidatie.

U heeft recht op 520 sessies

chronische spraakstoornis

U heeft een voorschrift nodig van een neuroloog, neuropediater of neuropsychiater, verbonden  aan een geconventioneerd referentiecentrum of revalidatiecentrum.

bottom of page